Skolans namn: Nordanå Personalkooperativa Förskola

 


Handlingsplanen godkänd  2010-06-03 14:31:27
   

Tema:  Vattenresurser
 
Barnen/ungdomarnas namn samt årskurs eller ålder
 
 
De vuxnas namn och yrkesroll
Jessica Eklund Barnskötare
Jeanette Sjölin Förskolechef/ Förskollärare
 
Hur ofta planerar miljörådet att träffas
1 ggr i månaden

Mål 1
Vattnets Kemi!
Vi vill att barnen upplever utforskar och får en liten förståelse för vattnets olika former
 
Aktiviteter för att uppnå mål 1
Vi tittar på och upplever , utforskar , Vattnets olika former , is , snö , vatten , ånga osv

Vi vill att barnen upplever utforskar och får en liten förståelse för vattnets olika former.....

Mål 2
Vatten experiment !
Vi vill väcka barnens nyfikenhet för att exprimentera.
 
Aktiviteter för att uppnå mål 2
Vi ska prova på olika vatten experiment! Måla med is , göra is mosaik , måla på snö , snödroppar i färgat vatten osv

Vi vill väcka barnens nyfikenhet för att exprimentera.

Mål 3
Livet i vattnet!
Vi vill att barnen skall få ett intresse av livet i olika vatten.
 
Aktiviteter för att uppnå mål 3
Vi besöker damm och å . Vi håvar använder lupp och pincett , vi studerar livet i vattnet .

ev ska vi skaffa och sköta ett akvarium.

Vi vill att barnen skall få ett intresse av livet i olika vatten .

Mål 4
Vi skall uppleva vatten under alla årstider.
 
Aktiviteter för att uppnå mål 4
Vi pratar om och tittar på vattnet under olika årstider. Vi undersöker och upplever vattnet. Vi går till damm och å och tittar på förändringarna som sker i naturen .

Mål 5
Vi ska undersöka vilken betydelse vatten har .
 
Aktiviteter för att uppnå mål 5
Vi tittar på och undersöker vad som innehåller vatten . vi pratar om vilka som behöver vatten .
Vi vill att barnen skall få lite förståelse för hur viktigt vattnet är .

Skolor/förskolor som arbetar med Grön Flagg ska genomsyras av ett miljö- och hållbarhetstänkande. Det kan handla om att göra insatser i verksamheter som t ex städ, kök och vaktmästeri. Så som att köpa in fler miljömärkta produkter eller att personalen cyklar/samåker till arbetet. Här platsar alltså förändringar som inte direkt inkluderar barnen/ungdomarna. Därför bör inte dessa insatser utgöra mål i Grön Flagg-arbetet. Vad kan ni göra för att er skola/förskola ska bli mer hållbar?
Vi fortsätter såklart med alla våra livsstil och hälsa mål sedan förra terminen , vi återanvänder saker som går att skapa med , vi är med på skräpplockar dagarna , alla som kan cyklar till jobbet och en enhet är helt rökfri. Vi ber föräldrar om tex ritpapper från företag , vi handlar vissa leksaker second hand , vi ordanar klädbytar dagar till föräldrarna .

En av grundtankarna med Grön Flagg är att synliggöra och sprida arbetet. Detta kan göras genom en anslagstavla i skolan, information i ett nyhetsbrev till föräldrar, bjuda in politiker eller på olika sätt informera allmänheten. Vad kan ni göra på er skola/förskola för att visa upp ert Grön Flagg-arbete?
Vi dokumenterar och sätter upp det synligt för både barn och föräldrar , vi kommer att lägga in bilder och dokumentation på vår hemsida!